Björn Fr. Björnsson: ræður


Ræður

Tilkynningar aðsetursskipta

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Skipti á dánarbúum og félagsbúum

lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um skrifstofur Ráðherranefndar og skrifstofu Norðurlandaráðs

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Húsbyggingar á vegum Viðlagasjóðs

lagafrumvarp

Lögheimili

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð

lagafrumvarp

Skipulagslög

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum

tilkynningar forseta

Notagildi einfasa og þriggja fasa rafmagns

þingsályktunartillaga

Framkvæmd Inn-Djúpsáætlunar

þingsályktunartillaga

Jöfnun símgjalda

þingsályktunartillaga

Bætt póst- og símaþjónusta

þingsályktunartillaga

Kaupstaðarréttindi til handa Eskifjarðarhreppi

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Grindavíkurhreppi

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Aðstoð við kaupstaði eða kauptún vegna landakaupa

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni

lagafrumvarp

Notkun nafnskírteina

lagafrumvarp

Undirbúningur að næstu stórvirkjun

þingsályktunartillaga

Rannsókn á gerð nýrrar hafnar á suðurströndinni

þingsályktunartillaga

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp