Björn Dagbjartsson: ræður


Ræður

Átak í dagvistunarmálum

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Þingnefnd vegna rekstrarvanda í sjávarútvegi

þingsályktunartillaga

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Fjárframlög til níunda bekkjar grunnskóla

þingsályktunartillaga

Ríkismat sjávarafurða

þingsályktunartillaga

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Bætt merking akvega

þingsályktunartillaga

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Uppboð á fiskiskipum

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Niðurskurður og sparnaður í ráðuneytum og stofnunum

fyrirspurn

Aukafjárveitingar

fyrirspurn

Heimaöflun í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Skipaútgerð ríkisins

þingsályktunartillaga

Rekstrargrundvöllur sláturhúsa

þingsályktunartillaga

Ríkisstyrkir Norðmanna til sjávarútvegs

fyrirspurn

Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum

þingsályktunartillaga

Sala á íslenskri sérþekkingu erlendis

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Þingnefnd vegna rekstrarvanda í sjávarútvegi

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Olíuleit á landgrunni Íslands

fyrirspurn

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Atvinnumál á Norðurlandi eystra

þingsályktunartillaga

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Námaleyfi Kísiliðjunnar

fyrirspurn

Ferðaþjónusta

þingsályktunartillaga

Heimaöflun í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Sjóðir atvinnuveganna

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Fiskiðnskóli á Siglufirði

fyrirspurn

Áfengislög

lagafrumvarp

Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

fyrirspurn

Grunnskólar

lagafrumvarp

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp