Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Hvalveiðibann

lagafrumvarp

Getraunir

(vinningshlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Aðför

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferðarheimili fyrir ósakhæfa afbrotamenn

fyrirspurn

Hvalveiðistefna Íslendinga

þingsályktunartillaga

Aðför

(heildarlög)
lagafrumvarp

Getraunir

(vinningshlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Listi yfir forgangsmál ríkisstjórnarinnar o.fl.

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
lagafrumvarp

Áfengislög

(leyfi til áfengisveitinga o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Lögreglumenn

(próf frá lögregluskóla og tjónabætur)
lagafrumvarp

Bifreiðaskoðun í Hafnarfirði

fyrirspurn

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Hreppstjórar

(skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.)
lagafrumvarp

Þinglýsingalög

(þinglýsingarstjórar)
lagafrumvarp

Þinghald milli jóla og nýárs o.fl.

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Erfðalög

(önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Rækjuveiðar og vinnsla

fyrirspurn

Takmörkun rækjuveiða á næsta ári

fyrirspurn

Kynferðisleg misnotkun á börnum

þingsályktunartillaga

Lögbókandagerðir

lagafrumvarp

Skráning og meðferð persónuupplýsinga

lagafrumvarp

Kynferðisbrot

fyrirspurn

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Gjaldþrotameðferð fyrirtækja

fyrirspurn

Kynferðisafbrot gagnvart börnum

fyrirspurn

Björgunarþyrla

fyrirspurn

Fræðsluherferð um áfengismál meðal skólafólks

fyrirspurn

Ökuferilsskrá

fyrirspurn

Afstaða Íslands á fundi EFTA-landanna

umræður utan dagskrár

Áfengislög

(leyfi til áfengisveitinga o.fl.)
lagafrumvarp

Erfðalög

(önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
lagafrumvarp

Verndun hrygningarstöðva botnfiska

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Lögbókandagerðir

lagafrumvarp

Samningsbundnir gerðardómar

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga

(gildistími rekstrarheimildar)
lagafrumvarp

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Hreppstjórar

(skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.)
lagafrumvarp

Þinglýsingalög

(þinglýsingarstjórar)
lagafrumvarp

Lögbókandagerðir

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Úttekt á byggingum

fyrirspurn

Happdrætti

fyrirspurn

Sameiginlegt forræði barna

fyrirspurn

Fiskveiðasjóður Íslands

(þróunardeild)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úreldingarsjóður fiskiskipa

lagafrumvarp

Sigló hf.

fyrirspurn

Bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

(milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs)
þingsályktunartillaga

Staða og rekstur fiskvinnslufyrirtækja

beiðni um skýrslu

Mengun hafanna í kringum Ísland

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningsbundnir gerðardómar

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kvikmyndin Lífsbjörg í norðurhöfum

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna stöðvunar hrefnuveiða

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Launavísitala

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Lögreglumenn

(próf frá lögregluskóla og tjónabætur)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um Verðjöfnunarsjóð

um fundarstjórn