Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Evrópska efnahagssvæðið (EES)

umræður utan dagskrár

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Framhald umræðu um skýrslu utanríkisráðherra um EES-samninga

um fundarstjórn

Bókhald

(reikningsskilaráð)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Málefni flugfélaga á landsbyggðinni

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Samgöngumál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Fulltrúi forsætisráðherra í nefnd um endurskoðun norræns samstarfs og skipun nýrra stjórnarmanna Vestnorræna sjóðsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Breytt viðhorf í samningum um Evrópska efnahagssvæðið

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(inngreiðslur 1992)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(gildistími)
lagafrumvarp

Um dagskrá og vinnubrögð í nefndum

um fundarstjórn

Bókhald

(reikningsskilaráð)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald 3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Bókhald

(reikningsskilaráð)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fyrirkomulag dagskrár

um fundarstjórn

Verðlagsráð sjávarútvegsins

(frjálst fiskverð)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Framhald umræðna um frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

um fundarstjórn

Fundahöld í allsherjarnefnd

um fundarstjórn

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Afstaða ríkisstjórnarinnar til samninga um sölu á saltsíld til Rússlands

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afstaða ríkisstjórnarinnar til aðildar Eystrasaltsríkjanna að Norðurlandaráði

umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Veðurathuganir við strönd Austurlands

fyrirspurn

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Breytingar á barnabótum og sjómannaafslætti

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Norður-Atlantshafsþingið 1991

skýrsla

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Kaup á fiski sem veiddur er við Kanada

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 1991--1992

skýrsla

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Greiðslukortastarfsemi

lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(ávöxtun á fé, stigaútreikningur, verðtrygging o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirskattanefnd

lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Áhrif samnings um Evrópska efnahagssvæðið á innflutning búvara

umræður utan dagskrár

Tilhögun þinghalds

um fundarstjórn

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun

(greiðslur til Vélstjórafélags Íslands)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Greiðslukortastarfsemi

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 77 1527,45
Flutningsræða 13 218,1
Andsvar 43 83,82
Um fundarstjórn 21 59,6
Um atkvæðagreiðslu 10 22,97
Grein fyrir atkvæði 12 22,7
Málsh. um fundarstjórn 2 3,6
Svar 1 3
Samtals 179 1941,24
32,4 klst.