Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Húsgöngu- og fjarsala

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Verðbréfaþing Íslands

lagafrumvarp

Tollalög

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun aflaheimilda 1992-93)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(aðstoð við byggðarlög, sveiflujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Umboðssöluviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Endurmat á norrænni samvinnu

skýrsla

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Sjávarútvegssamningur Íslands og EB

umræður utan dagskrár

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(aðstöðugjald)
lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands

þingsályktunartillaga

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Vextir og kjarasamningar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eiginfjárstaða innlánsstofnana

lagafrumvarp

Norrænt samstarf 1992 til 1993

skýrsla

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Gjald af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 47 782,22
Flutningsræða 6 220,25
Andsvar 59 112,57
Grein fyrir atkvæði 13 18,5
Um fundarstjórn 7 12,4
Um atkvæðagreiðslu 2 3,62
Samtals 134 1149,56
19,2 klst.