Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Samstarfssamningur Norðurlanda

þingsályktunartillaga

Málefni Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skýrsla dómsmálaráðherra um málefni Happdrættis Háskóla Íslands og almannavarna

skýrsla ráðherra

Lánsfjárlög 1994

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993

(heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur á flugfargjöld innan lands og ferðaþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Eftirlaunaréttindi launafólks

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(síldveiðar umfram aflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, brottfall gagnkvæmnisskilyrðis)
lagafrumvarp

Lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir

lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1994

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samkomulag stjórnarflokka um sjávarútvegsmál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1992

munnleg skýrsla þingmanns

Staðsetning hæstaréttarhúss

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Tollalög og vörugjald

(hráefni til garðyrkjuafurða)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(endurgreiðsla ökumæla)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Sala notaðra ökutækja

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(veiting atvinnuréttinda)
lagafrumvarp

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(leigutekjur af íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(afskriftareikningur útlána)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(stjórn Fasteignamats ríkisins)
lagafrumvarp

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Tollalög

(undirboðs- og jöfnunartollar)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(veitingarekstur og útleiga bifreiða)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Störf efh.- og viðskn. og allshn., verkfall meinatækna

athugasemdir um störf þingsins

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vog, mál og faggilding

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 43 462,23
Flutningsræða 18 317,97
Andsvar 54 98,63
Grein fyrir atkvæði 17 14,88
Um fundarstjórn 8 12,55
Um atkvæðagreiðslu 2 2,18
Samtals 142 908,44
15,1 klst.