Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Afstaða íslenskra stjórnvalda til Helms-Burton laga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lífskjör og undirbúningur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim

þingsályktunartillaga

Skiparatsjár

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Aðgerðir gegn útlendingaandúð

fyrirspurn

Samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997

þingsályktunartillaga

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 1996

skýrsla

ÖSE-þingið 1996

skýrsla

Evrópuráðsþingið 1996

skýrsla

VES-þingið 1996

skýrsla

Fríverslunarsamtök Evrópu 1996

skýrsla

Norður-Atlantshafsþingið 1996

skýrsla

Framlag til þróunarsamvinnu

þingsályktunartillaga

Bann við framleiðslu á jarðsprengjum

þingsályktunartillaga

Fjárveitingar til rannsóknarnefndar sjóslysa

umræður utan dagskrár

Miðlun EES-gerða á íslensku um tölvunet

fyrirspurn

Samningur um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Grunnlínupunktar við Svalbarða

fyrirspurn

Kjarnavopn á Íslandi

fyrirspurn

Viðbætur við I. viðauka við EES-samninginn

þingsályktunartillaga

Ástandið í Miðausturlöndum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar

þingsályktunartillaga

Samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins

þingsályktunartillaga

Samningur um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun

þingsályktunartillaga

Rekstur Fríhafnarinnar í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og samningur um þvætti

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 27 159,7
Flutningsræða 11 119,5
Andsvar 39 78,37
Svar 10 25,98
Samtals 87 383,55
6,4 klst.