Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

athugasemdir um störf þingsins

Ráðning forstjóra í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Átökin í Tsjetsjeníu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ný viðhorf um aðild Íslands að Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa

þingsályktunartillaga

Samningur um flutning dæmdra manna

þingsályktunartillaga

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Framhald umræðu um Fljótsdalsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Innganga í Alþjóðahvalveiðiráðið

fyrirspurn

Alþjóðlegur sakadómstóll

fyrirspurn

Afkoma Flugstöðvar og Fríhafnar á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu (CITES)

þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Fréttaflutningur af kjarnorkuvopnum á Íslandi

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Athugasemdir um álver á Reyðarfirði í skýrslu norska sendiherrans

athugasemdir um störf þingsins

Starfsemi Ratsjárstofnunar

fyrirspurn

Áhrif stækkunar Evrópusambandsins á Evrópska efnahagssvæðið

fyrirspurn

Upplýsingamiðlun EFTA til væntanlegra ESB-landa

fyrirspurn

Kjarnorkuverið í Sellafield

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ferskt vatn í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

fyrirspurn

Aðgerðir NATO í Júgóslavíu 1999

fyrirspurn

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum

lagafrumvarp

Rannsókn á mengun við Keflavíkurflugvöll

þingsályktunartillaga

Umhverfisáhrif af völdum erlendrar hersetu

þingsályktunartillaga

Mannréttindabrot í Tsjetsjeníu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Heimsóknir ættingja erlendis frá

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Skýrsla um Schengen-samstarfið

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Breytt staða í álvers- og virkjanamálum

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 1999

skýrsla

Fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2000

þingsályktunartillaga

Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000

þingsályktunartillaga

Staðfesting breytinga á stofnsamningi Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl, EUTELSAT

þingsályktunartillaga

Fullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jafnrétti

þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn

þingsályktunartillaga

Fullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn

þingsályktunartillaga

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Upplýsingalög

(persónuvernd o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

Alþjóðaþingmannasambandið 1999

skýrsla

Yrkisréttur

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi

skýrsla

Fyrirvari Íslands við Atlantshafssamninginn

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 48 242,47
Andsvar 113 211,33
Flutningsræða 25 203,27
Svar 14 42,63
Um fundarstjórn 1 1,97
Samtals 201 701,67
11,7 klst.