Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Stefna Íslands í alþjóðasamskiptum

þingsályktunartillaga

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra í fyrirspurnatíma

athugasemdir um störf þingsins

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Gildistaka Schengen-samkomulagsins

fyrirspurn

Hreinsun og afhending neðra Nickel-svæðisins í Reykjanesbæ

fyrirspurn

Staðan á fiskimjölsmörkuðum í Evrópu

umræður utan dagskrár

Útflutningsráð Íslands

(markaðsgjald)
lagafrumvarp

Lausráðnir starfsmenn varnarliðsins

fyrirspurn

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn

(fjarskiptaþjónusta og rafrænar undirskriftir)
þingsályktunartillaga

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla frumvarps um málefni öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli

þingsályktunartillaga

Lagabreytingar vegna Genfarsáttmála

þingsályktunartillaga

Fyrirvari um greiðslu lífeyrisþega

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samningar um sölu á vöru milli ríkja

þingsályktunartillaga

Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (starfsmenntun)

þingsályktunartillaga

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnuréttur)

þingsályktunartillaga

Breytingar á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)

þingsályktunartillaga

Staða Íslands í Evrópusamstarfi

umræður utan dagskrár

Notkun úranhúðaðra sprengiodda í loftárásum NATO á Júgóslavíu

fyrirspurn

Íslenskir aðalverktakar hf.

fyrirspurn

Konur og mannréttindi

umræður utan dagskrár

Samningur um öryggi starfsmanna Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Samningur um opinber innkaup

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Friðargæsla

fyrirspurn

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Samningur um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum milli aðildarríkja Evrópusambandsins

þingsályktunartillaga

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2001

þingsályktunartillaga

Samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT)

þingsályktunartillaga

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(verðtryggðar eignir og skuldir)
lagafrumvarp

Ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Árósasamningur um aðgang að upplýsingum

þingsályktunartillaga

Samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins

þingsályktunartillaga

Genfarsamningur um skráningu hönnunar á sviði iðnaðar

þingsályktunartillaga

Menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafnar fiskiskips

þingsályktunartillaga

EES-samstarfið

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 31 235,62
Andsvar 115 196,3
Flutningsræða 31 193,43
Svar 10 33,2
Samtals 187 658,55
11 klst.