Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Ávarp aldursforseta

þingsetning

Minning Árna R. Árnasonar

Minning Gylfa Þ. Gíslasonar

Minning Gunnars G. Schrams

Minningarorð um Gauk Jörundsson

Nýr þingmaður tekur sæti

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning forseta

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Afleiðingar kennaraverkfallsins fyrir þjóðlífið

umræður utan dagskrár

Ályktun ASÍ um efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Opinber verkefni og þjónusta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Þróun verðbólgu og forsendur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Verðsamráð olíufélaganna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afleiðingar verkfalls grunnskólakennara

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum

lagafrumvarp

Afleiðingar verkfalls kennara

athugasemdir um störf þingsins

Byggð og búseta í Árneshreppi

fyrirspurn

Loftslagssamningurinn og stefna Íslands

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Stuðningur við stríðið í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Skuldastaða heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í sjónvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Neyslustaðall

fyrirspurn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Innrásin í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Trúnaðarupplýsingar um stríðið í Írak

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framboð til öryggisráðsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Upplýsingar um Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli forsætisráðherra um stuðning við Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Staða útflutnings- og samkeppnisgreina

umræður utan dagskrár

Sala Símans og grunnnetið

athugasemdir um störf þingsins

Sala Símans og einkavæðingarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Mælendaskrá í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Urriðastofnar Þingvallavatns

fyrirspurn

Ráðning aðstoðarmanna þingmanna

fyrirspurn

Stöðvun á söluferli Landssímans

fyrirspurn

Evrópumál og störf Evrópustefnunefndar

umræður utan dagskrár

Staða efnahagsmála og stóriðjustefna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala Símans, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Hlutur húsnæðiskostnaðar í neysluverðsvísitölu

fyrirspurn

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

fyrirspurn

Misræmi á milli fjármögnunar og umsvifa hins opinbera eftir landsvæðum

umræður utan dagskrár

Synjun fyrirspurnar

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um störf einkavæðingarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Frestur til að skila inn kauptilboðum í Símann

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstöfun söluandvirðis Símans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherra

fyrirspurn

Sveigjanleg starfslok

fyrirspurn

Sala á hlutabréfum í Landssíma Íslands hf. til almennings

fyrirspurn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi

beiðni um skýrslu

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 72 228,83
Svar 21 63,27
Flutningsræða 9 53,83
Andsvar 18 26,8
Um fundarstjórn 1 2,47
Um atkvæðagreiðslu 1 2,4
Samtals 122 377,6
6,3 klst.