Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Ávarp aldursforseta

þingsetning

Minning Bergs Sigurbjörnssonar og Steinþórs Gestssonar

Afsal þingmennsku

þingsetning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning forseta

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Þróun efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Vaxtahækkun Seðlabankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aðgangur að gögnum einkavæðingarnefndar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika

þingsályktunartillaga

Skattalækkunaráform ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Niðurstaða fjölmiðlanefndar

athugasemdir um störf þingsins

Staða útflutningsgreina

umræður utan dagskrár

Leyfisveitingar til fyrirtækja

fyrirspurn

Þróun matvælaverðs

umræður utan dagskrár

Stefna ríkisstjórnarinnar í velferðarmálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fyrirhugaðar álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmd þingsályktunar um stofnun sædýrasafns

fyrirspurn

Aðgerðir til að bæta heilbrigði Íslendinga

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra um öryggis- og varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Útgáfa talnaefnis um umhverfismál

fyrirspurn

Eingreiðsla til bótaþega

athugasemdir um störf þingsins

Réttarstaða samkynhneigðra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Skýrsla um stöðu öryrkja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vaxtaákvörðun Seðlabankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Örorka og velferð

umræður utan dagskrár

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Norðlingaölduveita

athugasemdir um störf þingsins

Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Fangaflug Bandaríkjastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Uppbygging álvera í framtíðinni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar og afleiðingar hennar

umræður utan dagskrár

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Arðsemi Kárahnjúkavirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Tæki stjórnvalda til að stuðla að lækkun matvælaverðs á Íslandi

umræður utan dagskrár

Sala Búnaðarbankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Styrkir til ættleiðingar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Yfirlýsing Alcan um lokun álversins í Straumsvík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fréttir af jarðskjálftum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Breyting á ráðherraskipan

tilkynning frá ríkisstjórninni

Auglýsingar hins opinbera í héraðsfréttablöðum

fyrirspurn

Fjármál stjórnmálaflokka og frambjóðenda í prófkjörum

fyrirspurn

Breytingar í nýjum vatnalögum

athugasemdir um störf þingsins

Munnleg skýrsla utanríkisráðherra um varnarviðræður Íslands og Bandaríkjanna

skýrsla ráðherra

Ákvörðun Bandaríkjamanna í varnarmálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þverpólitísk aðkoma að öryggismálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Innrásin í Írak

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Þjóðskrá og almannaskráning

(flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(framkvæmdastjóri og verklok nefndarinnar)
lagafrumvarp

Aukning á skuldum þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Sinubrunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðræður í varnarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Kjararáð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Upplýsingalög

(endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Stefna í málefnum barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Grunnnet Símans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Atvinnuástandið á Bíldudal

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lausafjárkaup, þjónustukaup og neytendakaup

(kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(nafnbreyting og samræming laga)
lagafrumvarp

Aðstoðarmenn og ráðgjafar ráðherra

fyrirspurn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins

fyrirspurn

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Aðgangur að opinberum gögnum um öryggismál

þingsályktunartillaga

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 87 207,22
Flutningsræða 25 163,43
Andsvar 50 72,87
Svar 11 32,12
Um fundarstjórn 2 2,42
Samtals 175 478,06
8 klst.