Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Söluskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Endurskoðun fyrningarákvæða

þingsályktunartillaga

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Innheimta gjalda með viðauka

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1973

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Gjald af gas- og brennsluolíum

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafellssýslu

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Afnám tekjuskatts af launatekjum

þingsályktunartillaga

Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Norræni fjárfestingarbankinn

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1974

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal

lagafrumvarp

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinbera starfsmanna

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Löggiltir endurskoðendur

lagafrumvarp

Lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunni

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp