Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Innheimta gjalda með viðauka

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Fiskimjölsverksmiðja í Grindavík

þingsályktunartillaga

Viðbótarsamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum

lagafrumvarp

Framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Stóriðja á Norðurlandi og Austurlandi

þingsályktunartillaga

Hlutafélög

lagafrumvarp

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

lagafrumvarp

Skattfrelsi jarðstöðvar

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Byggingarlög

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Veiðar í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp