Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Orkubú Vestfjarða

fyrirspurn

Iðnaðarlög

lagafrumvarp

Skipulag orkumála

þingsályktunartillaga

Fræðslustarfsemi um efnahagsmál í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Innheimta gjalda með viðauka

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Rekstrar- og afurðalán til bænda

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Raforkumál á Austurlandi

fyrirspurn

Ríkisendurskoðun

lagafrumvarp

Hlutafélög

lagafrumvarp

Bókhald

lagafrumvarp

Innkaupastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga

lagafrumvarp

Gjaldþrotalög

lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

lagafrumvarp

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1976

lagafrumvarp

Hlutafélög

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Jöfnunargjald

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp