Björn Pálsson: ræður


Ræður

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Afurða- og rekstrarlán landbúnaðarins

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Framkvæmd sektardóms

umræður utan dagskrár

Niðursuðuverksmiðja ríkisins á Siglufirði

fyrirspurn

Virkjun Svartár í Skagafirði

lagafrumvarp

Iðnrekstur í kauptúnum og kaupstöðum

þingsályktunartillaga

Tekjustofn handa þjóðkirkju Íslands

þingsályktunartillaga

Unglingafræðsla utan kaupstaða

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Tunnuverksmiðja á Skagaströnd

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1964

þingsályktunartillaga