Bryndís Hlöðversdóttir: ræður


Ræður

Réttur til launa í veikindaforföllum

lagafrumvarp

Opinber fjölskyldustefna

(þáltill. RG o.fl.)
þingsályktunartillaga

Alþjóðasamþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna

þingsályktunartillaga

Úthlutunarreglur Lánasjóðs ísl. námsmanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sveitarstjórnarlög

(atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Afnám mismununar gagnvart konum

fyrirspurn

Norræn karlaráðstefna í Stokkhólmi

fyrirspurn

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Vatnalög

(holræsagjald)
lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Sérstakur ákærandi í efnahagsbrotum

þingsályktunartillaga

Staðfest samvist

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(barnaklám, samkynhneigð)
lagafrumvarp

Læknavaktin á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga

lagafrumvarp

Endurskoðun íþróttalaga

fyrirspurn

Aukastörf dómara

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Skaðabótalög

(margföldunarstuðull o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um frv. um stéttarfélög og vinnudeilur o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins

(leiga, sala embættisbústaða o.fl.)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úreldingarstyrkur til krókabáta)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings gegn pyndingum

þingsályktunartillaga

Skaðabótalög

(margföldunarstuðull o.fl.)
lagafrumvarp

Jafnréttisfræðsla fyrir dómara

fyrirspurn

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um stöðu og þróun jafnréttismála

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(samningar við skuldara)
lagafrumvarp

Stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

(svæðisráð sjúkrahúsa)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 47 502,5
Andsvar 51 81,83
Flutningsræða 6 52,28
Grein fyrir atkvæði 6 5,9
Um fundarstjórn 2 2,07
Samtals 112 644,58
10,7 klst.