Bryndís Hlöðversdóttir: ræður


Ræður

Lífskjör og undirbúningur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(barnaklám)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(samtímagreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Fræðsla fyrir dómara á sviði jafnréttismála og mannréttinda

fyrirspurn

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Réttur til launa í veikindaforföllum

(læknisfræðilegar aðgerðir, líffæragjafar, sjómannalög)
lagafrumvarp

Umboðsmaður jafnréttismála

lagafrumvarp

Lögræðislög

(sjálfræðisaldur)
lagafrumvarp

Aðbúnaður um borð í fiskiskipum

þingsályktunartillaga

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1995

munnleg skýrsla þingmanns

Endurskoðun laga um Lánasjóð ísl. námsmanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Svör ráðherra við óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Störf fjárlaganefndar

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Frumvarp um Lánasjóð íslenskra námsmanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Alþjóðasamþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð

þingsályktunartillaga

Uppsögn starfs af hálfu atvinnurekanda

þingsályktunartillaga

Réttur alþingismanna til upplýsinga um fyrirtæki og stofnanir í ríkiseigu

umræður utan dagskrár

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 31 302,22
Flutningsræða 8 65,22
Andsvar 21 33,65
Grein fyrir atkvæði 15 10,83
Um atkvæðagreiðslu 3 3,57
Samtals 78 415,49
6,9 klst.