Bryndís Hlöðversdóttir: ræður


Ræður

Skipun hæstaréttardómara

fyrirspurn

Umferðarframkvæmdir í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Einkarekstur í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Landsmiðstöð fyrir útlendinga búsetta á Íslandi

fyrirspurn

Arkitektanám á Íslandi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Notendabúnaðardeild Landssíma Íslands

fyrirspurn

Losun gróðurhúsalofttegunda

umræður utan dagskrár

Einkarekið sjúkrahús

athugasemdir um störf þingsins

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Heilbrigðisáætlun til ársins 2010

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(tímabundið atvinnutjón)
lagafrumvarp

Lagaráð

lagafrumvarp

Framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn

lagafrumvarp

Hjúskaparlög

(könnun hjónavígsluskilyrða)
lagafrumvarp

Framsal sakamanna

(Schengen-samstarfið)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Umfjöllun menntmn. um túlkun 53. gr. grunnskólalaga

athugasemdir um störf þingsins

Eftirlitsskylda þingmanna með framkvæmd laga

athugasemdir um störf þingsins

Konur og mannréttindi

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Orð forsætisráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(tekjutrygging ellilífeyrisþega)
lagafrumvarp

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Minnisblað ríkisstjórnarinnar í öryrkjamálinu

athugasemdir um störf þingsins

Einkaframkvæmd í öldrunarþjónustu (Sóltúnsheimilið)

umræður utan dagskrár

Þjóðhagsstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Umfang og rekstrarkostnaður heilbrigðisþjónustunnar 1990-2001

beiðni um skýrslu

Dómstólar

(skipun hæstaréttardómara)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um Þjóðhagsstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulag flugöryggismála

umræður utan dagskrár

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Líftækniiðnaður

(yfirstjórn málaflokksins)
lagafrumvarp

Verðmyndun á grænmeti

athugasemdir um störf þingsins

EES-samstarfið

fyrirspurn

Frumvarp um lög á verkfall sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Vinnubrögð við fundarboðun

um fundarstjórn

Vinnubrögð við fundarboð

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Orð forseta um Samkeppnisstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 47 224,6
Flutningsræða 9 122,27
Andsvar 54 71,7
Grein fyrir atkvæði 5 2,7
Um fundarstjórn 2 1,7
Um atkvæðagreiðslu 1 0,85
Samtals 118 423,82
7,1 klst.