Dagskrá þingfunda

Dagskrá 122. fundar á 149. löggjafarþingi fimmtudaginn 13.06.2019 kl. 10:30
[ 121. fundur | 123. fundur ]

Fundur stóð 13.06.2019 10:33 - 23:54

Dag­skrár­númer Mál
1. Sameiginleg umsýsla höfundarréttar 799. mál, lagafrumvarp mennta- og menningarmálaráðherra. Frh. 2. umræðu (Atkvæðagreiðsla).
2. Loftslagsmál (styrking á stjórnsýslu og umgjörð) 758. mál, lagafrumvarp umhverfis- og auðlindaráðherra. 3. umræða
3. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum (samningar við þjónustuaðila) 802. mál, lagafrumvarp ATG. 3. umræða
4. Frysting fjármuna og skráning aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna 774. mál, lagafrumvarp utanríkisráðherra. 3. umræða
5. Stjórnsýsla búvörumála (flutningur málefna búnaðarstofu) 781. mál, lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. 3. umræða
6. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (stjórnvaldssektir og eftirlit með gististarfsemi) 784. mál, lagafrumvarp ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. 3. umræða
7. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (lækkun iðgjalds) 637. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. 3. umræða
8. Skráning raunverulegra eigenda 794. mál, lagafrumvarp ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. 3. umræða
9. Verðbréfaviðskipti (reglugerðarheimild vegna lýsinga) 910. mál, lagafrumvarp efnahags- og viðskiptanefnd. 3. umræða
10. Meðferð einkamála o.fl. (skilvirkni og samræming málsmeðferðarreglna o.fl.) 783. mál, lagafrumvarp dómsmálaráðherra. 3. umræða
11. Fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.) 647. mál, lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Frh. 2. umræðu
12. Taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður 710. mál, lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. 2. umræða
13. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl) 776. mál, lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. 2. umræða
14. Dýrasjúkdómar o.fl. (innflutningur búfjárafurða) 766. mál, lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. 2. umræða
15. Aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna 957. mál, þingsályktunartillaga atvinnuveganefnd. Fyrri umræða
16. Kjararáð (launafyrirkomulag) 413. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. 2. umræða
17. Þjóðarsjóður 434. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. 2. umræða
18. Sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (breyting á ýmsum lögum) 765. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. 2. umræða
19. Seðlabanki Íslands 790. mál, lagafrumvarp forsætisráðherra. 2. umræða
20. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn) 777. mál, þingsályktunartillaga utanríkisráðherra. Frh. síðari umræðu. Mælendaskrá
21. Raforkulög og Orkustofnun (EES-reglur, viðurlagaákvæði) 782. mál, lagafrumvarp ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. 2. umræða
22. Breyting á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku 791. mál, þingsályktunartillaga ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Síðari umræða
23. Raforkulög (tilvísun í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku) 792. mál, lagafrumvarp ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. 2. umræða
Utan dagskrár
Undirskriftarlistar (tilkynningar forseta)
Afbrigði (afbrigði um dagskrármál)