Dagskrá þingfunda

Dagskrá 124. fundar á 149. löggjafarþingi þriðjudaginn 18.06.2019 kl. 13:30
[ 123. fundur | 125. fundur ]

Fundur stóð 18.06.2019 13:31 - 20:12

Dag­skrár­númer Mál
1. Rannsókn kjörbréfs (rannsókn kjörbréfs)
2. Kosning eins aðalmanns í stað Ragnhildar Helgadóttur og eins varamanns í stað Ingibjargar Pálmadóttur í dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara (kosningar)
3. Úttekt á aðkomu Samgöngustofu og Isavia ohf. að starfsemi og rekstri WOW air hf. í aðdraganda gjaldþrots félagsins til ríkisendurskoðanda 965. mál, beiðni um skýrslu HVH. Hvort leyfð skuli
4. Dánaraðstoð til heilbrigðisráðherra 969. mál, beiðni um skýrslu BHar. Hvort leyfð skuli
5. Áhrif ráðstöfunar 1,125% af vergri landsframleiðslu til aðgerða til að stemma stigu við hamfarahlýnun til forsætisráðherra 976. mál, beiðni um skýrslu SMc. Hvort leyfð skuli
6. Kjararáð (launafyrirkomulag) 413. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. 3. umræða
7. Kynrænt sjálfræði 752. mál, lagafrumvarp forsætisráðherra. 3. umræða
8. Félagsleg aðstoð og almannatryggingar (framfærsluuppbót og meðferð atvinnutekna) 954. mál, lagafrumvarp félags- og barnamálaráðherra. 3. umræða
9. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (lækkun iðgjalds) 637. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. 3. umræða
10. Veiting ríkisborgararéttar 966. mál, lagafrumvarp allsherjar- og menntamálanefnd. 2. umræða
11. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl) 776. mál, lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Frh. 2. umræðu
12. Fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.) 647. mál, lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Frh. 2. umræðu
13. Taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður 710. mál, lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Frh. 2. umræðu
14. Dýrasjúkdómar o.fl. (innflutningur búfjárafurða) 766. mál, lagafrumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Frh. 2. umræðu
15. Aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna 957. mál, þingsályktunartillaga atvinnuveganefnd. Fyrri umræða
16. Sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (breyting á ýmsum lögum) 765. mál, lagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra. Frh. 2. umræðu
17. Seðlabanki Íslands 790. mál, lagafrumvarp forsætisráðherra. Frh. 2. umræðu
18. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn) 777. mál, þingsályktunartillaga utanríkisráðherra. Frh. síðari umræðu. Mælendaskrá
19. Raforkulög og Orkustofnun (EES-reglur, viðurlagaákvæði) 782. mál, lagafrumvarp ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. 2. umræða
20. Breyting á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku 791. mál, þingsályktunartillaga ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Síðari umræða
21. Raforkulög (tilvísun í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku) 792. mál, lagafrumvarp ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. 2. umræða
Utan dagskrár
Athygli í atkvæðagreiðslum (um fundarstjórn)
Ungmennaþing og opið hús á 17. júní (tilkynningar forseta)
Tilkynning forseta (tilkynningar forseta)
Afbrigði (afbrigði um dagskrármál)
Varamenn taka þingsæti
Nefndir, starfshópar, faghópar og ráð á vegum ráðuneytisins til utanríkisráðherra 671. mál, fyrirspurn til skrifl. svars IngS. Tilkynning
Útgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá ráðuneytinu og sendiráðum til utanríkisráðherra 935. mál, fyrirspurn til skrifl. svars BLG. Tilkynning
Útgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá ráðuneytinu og undirstofnunum þess til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 928. mál, fyrirspurn til skrifl. svars BLG. Tilkynning
Réttindi barna dvalarleyfisumsækjenda og barna umsækjenda um alþjóðlega vernd til náms til mennta- og menningarmálaráðherra 914. mál, fyrirspurn til skrifl. svars JÞÓ. Tilkynning
Hlutverk fjölmiðlanefndar til mennta- og menningarmálaráðherra 854. mál, fyrirspurn til skrifl. svars KÓP. Tilkynning
Húsaleigukostnaður framhaldsskóla til mennta- og menningarmálaráðherra 828. mál, fyrirspurn til skrifl. svars AFE. Tilkynning
Skrifstofur og skrifstofustjórar í ráðuneytinu til mennta- og menningarmálaráðherra 886. mál, fyrirspurn til skrifl. svars BLG. Tilkynning
Útgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá ráðuneytinu og undirstofnunum þess til mennta- og menningarmálaráðherra 930. mál, fyrirspurn til skrifl. svars BLG. Tilkynning
Greiðsla iðgjalda í lífeyrissjóð af námslánum til mennta- og menningarmálaráðherra 946. mál, fyrirspurn til skrifl. svars BjG. Tilkynning