Umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra

(athugasemdir um störf þingsins)

Til- og millivísanir í málið.

Umræða 89 08.02.1995

13:31-13:52 Umræðu lokið