Atkvæðagreiðsla

Alþingi 119. löggjafarþing. 20. fundur. Atkvæðagreiðsla 12561
28. mál. stjórn fiskveiða
(veiðar krókabáta o.fl.)
Þskj. 57. 2
12.06.1995 15:47
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 29, nei 18, greiddu ekki atkv. 2
fjarvist 14, fjarver­andi 0

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: nei, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Björn Bjarnason: fjarvist, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: nei, Guðjón Guðmundsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón A. Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: nei, Guðrún Helgadóttir: nei, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: nei, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarvist, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: nei, Jón Baldvin Hannibalsson: nei, Jón Kristjánsson: fjarvist, Kristinn H. Gunnarsson: nei, Kristín Ástgeirsdóttir: nei, Kristín Halldórsdóttir: fjarvist, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: nei, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: nei, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Ragnar Grímsson: nei, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sighvatur Björgvinsson: nei, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: nei, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: nei, Svavar Gestsson: fjarvist, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: fjarvist, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: nei, Össur Skarphéðinsson: nei

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Þorsteinn Pálsson

Nei:

Ágúst Einarsson, Gísli S. Einarsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Guðrún Helgadóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Ragnar Grímsson, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Greiðir ekki atkvæði:

Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Kristjánsson, Kristín Halldórsdóttir, Páll Pétursson, Rannveig Guðmundsdóttir, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 12 2 9 0
Konur 5 6 0 5 0

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 8 0 1 0
Alþýðu­flokkur 0 5 0 2 0
Framsóknar­flokkur 9 0 0 6 0
Samtök um kvennalista 0 2 0 1 0
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 2 3 0
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 3 0 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 9 7 0 3 0
Reykjanes 6 2 0 4 0
Vesturland 2 1 1 1 0
Vestfirðir 1 2 1 1 0
Norðurland vestra 2 1 0 2 0
Norðurland eystra 3 2 0 1 0
Austurland 2 1 0 2 0
Suðurland 4 2 0 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.