Atkvæðagreiðsla

Alþingi 119. löggjafarþing. 20. fundur. Atkvæðagreiðsla 12562
28. mál. stjórn fiskveiða
(veiðar krókabáta o.fl.)
Þskj. 32. 2. gr. svo breytt
12.06.1995 15:50
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 29, nei 20, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 1, fjarver­andi 13

Nafnalisti

Kristinn H. Gunnarsson: nei, Kristín Ástgeirsdóttir: nei, Kristín Halldórsdóttir: fjarvist, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: nei, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: nei, Ólafur Ragnar Grímsson: nei, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sighvatur Björgvinsson: nei, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: nei, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: nei, Svavar Gestsson: fjarvist, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: fjarvist, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: nei, Össur Skarphéðinsson: nei, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: nei, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Björn Bjarnason: fjarvist, Guðrún Helgadóttir: nei, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: nei, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: nei, Guðjón Guðmundsson: nei, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: nei, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: nei, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarvist, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: nei, Jón Baldvin Hannibalsson: nei, Jón Kristjánsson: fjarvist, Ólafur G. Einarsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Þorsteinn Pálsson

Nei:

Ágúst Einarsson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Guðrún Helgadóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Ragnar Grímsson, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Kristjánsson, Kristín Halldórsdóttir, Páll Pétursson, Rannveig Guðmundsdóttir, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 14 0 9 0
Konur 5 6 0 5 0

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 8 0 1 0
Alþýðu­flokkur 0 5 0 2 0
Framsóknar­flokkur 9 0 0 6 0
Samtök um kvennalista 0 2 0 1 0
Sjálfstæðis­flokkur 20 2 0 3 0
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 3 0 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 9 7 0 3 0
Reykjanes 6 2 0 4 0
Vesturland 2 2 0 1 0
Vestfirðir 1 3 0 1 0
Norðurland vestra 2 1 0 2 0
Norðurland eystra 3 2 0 1 0
Austurland 2 1 0 2 0
Suðurland 4 2 0 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.