Atkvæðagreiðsla

Alþingi 119. löggjafarþing. 20. fundur. Atkvæðagreiðsla 12565
28. mál. stjórn fiskveiða
(veiðar krókabáta o.fl.)
Þskj. 57. 3
12.06.1995 16:05
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 30, nei 0, greiddu ekki atkv. 18
fjarvist 15, fjarver­andi 0

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Björn Bjarnason: fjarvist, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarvist, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón A. Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Guðrún Helgadóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: greiðir ekki atkvæði, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarvist, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: fjarvist, Kristinn H. Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Kristín Ástgeirsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristín Halldórsdóttir: fjarvist, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Ragnar Grímsson: greiðir ekki atkvæði, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: greiðir ekki atkvæði, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svavar Gestsson: fjarvist, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: fjarvist, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Þorsteinn Pálsson

Greiðir ekki atkvæði:

Ágúst Einarsson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Guðrún Helgadóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Ragnar Grímsson, Ragnar Arnalds, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Finnur Ingólfsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Kristjánsson, Kristín Halldórsdóttir, Páll Pétursson, Rannveig Guðmundsdóttir, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 25 0 12 10 0
Konur 5 0 6 5 0

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 0 8 1 0
Alþýðu­flokkur 2 0 3 2 0
Framsóknar­flokkur 8 0 0 7 0
Samtök um kvennalista 0 0 2 1 0
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 2 3 0
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 0 3 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 9 0 6 4 0
Reykjanes 6 0 2 4 0
Vesturland 2 0 2 1 0
Vestfirðir 2 0 2 1 0
Norðurland vestra 2 0 1 2 0
Norðurland eystra 3 0 2 1 0
Austurland 2 0 1 2 0
Suðurland 4 0 2 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.