Atkvæðagreiðsla

Alþingi 119. löggjafarþing. 20. fundur. Atkvæðagreiðsla 12566
28. mál. stjórn fiskveiða
(veiðar krókabáta o.fl.)
Þskj. 32. I
12.06.1995 16:06
Samþykkt
Ákvæði til brb.

Atkvæði féllu þannig:  Já 48, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 15, fjarver­andi 0

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Björn Bjarnason: fjarvist, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarvist, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Guðrún Helgadóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarvist, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: fjarvist, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: fjarvist, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Ragnar Grímsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: fjarvist, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: fjarvist, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Guðrún Helgadóttir, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Ragnar Grímsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Tómas Ingi Olrich, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Finnur Ingólfsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Kristjánsson, Kristín Halldórsdóttir, Páll Pétursson, Rannveig Guðmundsdóttir, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 37 0 0 10 0
Konur 11 0 0 5 0

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 8 0 0 1 0
Alþýðu­flokkur 5 0 0 2 0
Framsóknar­flokkur 8 0 0 7 0
Samtök um kvennalista 2 0 0 1 0
Sjálfstæðis­flokkur 22 0 0 3 0
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 3 0 0 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 15 0 0 4 0
Reykjanes 8 0 0 4 0
Vesturland 4 0 0 1 0
Vestfirðir 4 0 0 1 0
Norðurland vestra 3 0 0 2 0
Norðurland eystra 5 0 0 1 0
Austurland 3 0 0 2 0
Suðurland 6 0 0 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.