Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 25. fundur. Atkvæðagreiðsla 12886
94. mál. framhaldsskólar
(heildarlög)
Þskj. 96.
02.11.1995 17:02
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 36, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 27, fjarver­andi 0

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni Johnsen: fjarvist, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarvist, Davíð Oddsson: fjarvist, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarvist, Einar Oddur Kristjánsson: fjarvist, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarvist, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Guðrún Helgadóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarvist, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: fjarvist, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarvist, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: fjarvist, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: fjarvist, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: fjarvist, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Ragnar Grímsson: fjarvist, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sighvatur Björgvinsson: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Viktor B. Kjartansson: fjarvist, Vilhjálmur Ingi Árnason: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorvaldur T. Jónsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Guðrún Helgadóttir, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson, Þorvaldur T. Jónsson, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Bjarnason, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjálmar Árnason, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Ragnar Grímsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Stefán Guðmundsson, Tómas Ingi Olrich, Viktor B. Kjartansson, Vilhjálmur Ingi Árnason, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 26 0 0 21 0
Konur 10 0 0 6 0

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 4 0 0 5 0
Alþýðu­flokkur 1 0 0 6 0
Framsóknar­flokkur 10 0 0 5 0
Samtök um kvennalista 3 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 9 0
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 2 0 0 2 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 13 0 0 6 0
Reykjanes 6 0 0 6 0
Vesturland 3 0 0 2 0
Vestfirðir 0 0 0 5 0
Norðurland vestra 4 0 0 1 0
Norðurland eystra 3 0 0 3 0
Austurland 4 0 0 1 0
Suðurland 3 0 0 3 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.