Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 34. fundur. Atkvæðagreiðsla 12950
135. mál. skattskylda innlánsstofnana
(Iðnþróunarsjóður)
Þskj. 161.
17.11.1995 10:36
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 37, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 26, fjarver­andi 0

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni Johnsen: fjarvist, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarvist, Drífa J. Sigfúsdóttir: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: fjarvist, Guðmundur Bjarnason: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Lárusson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Blöndal: fjarvist, Hjálmar Jónsson: fjarvist, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarvist, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarvist, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: fjarvist, Jónas Hallgrímsson: fjarvist, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: fjarvist, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarvist, Magnús Stefánsson: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Ragnar Grímsson: fjarvist, Ólafur Hannibalsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarvist, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sighvatur Björgvinsson: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Viktor B. Kjartansson: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: fjarvist, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa J. Sigfúsdóttir, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Lárusson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Hannibalsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Siv Friðleifsdóttir, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson, Þuríður Backman, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Ólafur Ragnar Grímsson, Ólafur Örn Haraldsson, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Tómas Ingi Olrich, Viktor B. Kjartansson, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 26 0 0 20 0
Konur 11 0 0 6 0

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 5 0 0 4 0
Alþýðu­flokkur 4 0 0 3 0
Framsóknar­flokkur 8 0 0 7 0
Samtök um kvennalista 2 0 0 1 0
Sjálfstæðis­flokkur 15 0 0 10 0
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 3 0 0 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 14 0 0 5 0
Reykjanes 6 0 0 6 0
Vesturland 3 0 0 2 0
Vestfirðir 4 0 0 1 0
Norðurland vestra 2 0 0 3 0
Norðurland eystra 2 0 0 4 0
Austurland 3 0 0 2 0
Suðurland 3 0 0 3 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.