Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 112. fundur. Atkvæðagreiðsla 14017
372. mál. réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
(heildarlög)
Þskj. 650.
20.03.1996 14:19
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 34, nei 0, greiddu ekki atkv. 11
fjarvist 4, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Guðmundsdóttir: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarvist, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Hjörleifur Guttormsson: greiðir ekki atkvæði, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarvist, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Ragnar Grímsson: greiðir ekki atkvæði, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarvist, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: greiðir ekki atkvæði, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Bryndís Guðmundsdóttir, Davíð Oddsson, Einar K. Guðfinnsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Jón Kristjánsson, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson

Greiðir ekki atkvæði:

Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Hjörleifur Guttormsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Ragnar Grímsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Guðmundur Bjarnason, Halldór Blöndal, Ingibjörg Pálmadóttir, Ragnar Arnalds

Fjarverandi:

Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Egill Jónsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjálmar Jónsson, Kristinn H. Gunnarsson, Sighvatur Björgvinsson, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 0 7 3 13
Konur 10 0 4 1 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 0 6 1 2
Alþýðu­flokkur 2 0 4 0 1
Framsóknar­flokkur 11 0 0 2 2
Samtök um kvennalista 2 0 1 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 1 8
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 3 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 5 0 2
Reykjanes 9 0 2 0 1
Vesturland 2 0 1 1 1
Vestfirðir 1 0 0 0 4
Norðurland vestra 1 0 0 1 3
Norðurland eystra 3 0 0 2 1
Austurland 3 0 1 0 1
Suðurland 3 0 2 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.