Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 117. fundur. Atkvæðagreiðsla 14041
441. mál. tollalög
(yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
Þskj. 773.
12.04.1996 11:00
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 38, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 9, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarvist, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: fjarvist, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarvist, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: fjarvist, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ingibjörg Sigmundsdóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarvist, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Egill Jónsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ingibjörg Sigmundsdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Björn Bjarnason, Einar K. Guðfinnsson, Finnur Ingólfsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon

Fjarverandi:

Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Halldórsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Ragnar Arnalds, Stefán Guðmundsson, Vilhjálmur Egilsson, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 26 0 0 5 15
Konur 12 0 0 4 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 5 0 0 1 3
Alþýðu­flokkur 6 0 0 0 1
Framsóknar­flokkur 8 0 0 3 4
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 13 0 0 5 7
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 4 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 0 3 4
Reykjanes 6 0 0 2 4
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 1 0 0 1 3
Norðurland vestra 2 0 0 0 3
Norðurland eystra 4 0 0 1 1
Austurland 4 0 0 1 0
Suðurland 4 0 0 1 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.