Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 118. fundur. Atkvæðagreiðsla 14047
451. mál. lögreglulög
(heildarlög)
Þskj. 783.
15.04.1996 15:28
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 38, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 13, fjarver­andi 12

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarvist, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: fjarvist, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: fjarvist, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: fjarvist, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: fjarverandi, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ingibjörg Sigmundsdóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: fjarvist, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: fjarvist, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: fjarvist, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Friðrik Sophusson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ingibjörg Sigmundsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Stefán Guðmundsson, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Þorsteinn Pálsson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Guðmundur Árni Stefánsson, Kristján Pálsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Ögmundur Jónasson

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Egill Jónsson, Einar Oddur Kristjánsson, Hjörleifur Guttormsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 30 0 0 8 8
Konur 8 0 0 5 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 4 0 0 2 3
Alþýðu­flokkur 5 0 0 1 1
Framsóknar­flokkur 11 0 0 3 1
Samtök um kvennalista 3 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 13 0 0 7 5
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 2 0 0 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 0 4 3
Reykjanes 5 0 0 4 3
Vesturland 4 0 0 1 0
Vestfirðir 2 0 0 1 2
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 3 0 0 2 1
Austurland 2 0 0 1 2
Suðurland 6 0 0 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.