Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 126. fundur. Atkvæðagreiðsla 14155
399. mál. skaðabótalög
(margföldunarstuðull o.fl.)
Þskj. 703.
24.04.1996 16:15
Samþykkt
Frv. vísað til 3. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 32, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 9, fjarver­andi 22

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: fjarverandi, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarvist, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: fjarverandi, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarvist, Ingibjörg Sigmundsdóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarvist, Kristín Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: fjarvist, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Sigmundsdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Ólafur G. Einarsson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Guðmundur Árni Stefánsson, Hjálmar Árnason, Ingibjörg Pálmadóttir, Kristín Ástgeirsdóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Sólveig Pétursdóttir, Valgerður Sverrisdóttir

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Drífa Hjartardóttir, Egill Jónsson, Finnur Ingólfsson, Guðmundur Bjarnason, Guðni Ágústsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjörleifur Guttormsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Baldvin Hannibalsson, Jónas Hallgrímsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Halldórsdóttir, Páll Pétursson, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 23 0 0 4 18
Konur 9 0 0 5 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 6 0 0 0 3
Alþýðu­flokkur 4 0 0 1 2
Framsóknar­flokkur 2 0 0 5 8
Samtök um kvennalista 1 0 0 1 1
Sjálfstæðis­flokkur 18 0 0 2 5
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 1 0 0 0 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 0 0 4 4
Reykjanes 8 0 0 2 2
Vesturland 2 0 0 2 1
Vestfirðir 2 0 0 0 3
Norðurland vestra 1 0 0 0 4
Norðurland eystra 3 0 0 1 2
Austurland 2 0 0 0 3
Suðurland 3 0 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.