Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 127. fundur. Atkvæðagreiðsla 14161
399. mál. skaðabótalög
(margföldunarstuðull o.fl.)
Þskj. 866.
29.04.1996 15:36
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 43, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 6, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarvist, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarvist, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarvist, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: fjarverandi, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: fjarvist, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: fjarverandi, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Drífa Hjartardóttir, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Páll Pétursson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Bryndís Hlöðversdóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Bjarnason, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Kristín Halldórsdóttir

Fjarverandi:

Davíð Oddsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Hjörleifur Guttormsson, Jón Baldvin Hannibalsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Steingrímur J. Sigfússon, Vilhjálmur Egilsson, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 27 0 0 4 14
Konur 16 0 0 2 0

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 4 0 0 1 4
Alþýðu­flokkur 3 0 0 1 3
Framsóknar­flokkur 10 0 0 2 3
Samtök um kvennalista 2 0 0 1 0
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 1 4
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 4 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 0 0 1 7
Reykjanes 10 0 0 1 1
Vesturland 4 0 0 1 0
Vestfirðir 2 0 0 2 1
Norðurland vestra 3 0 0 0 2
Norðurland eystra 4 0 0 1 1
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.