Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 131. fundur. Atkvæðagreiðsla 14274
94. mál. framhaldsskólar
(heildarlög)
Þskj. 96. 37. gr., 3. málsl. 4. mgr.
06.05.1996 15:30
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 34, nei 20, greiddu ekki atkv. 2
fjarvist 2, fjarver­andi 5

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: nei, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: nei, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: nei, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: nei, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: nei, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: nei, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: nei, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarvist, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: nei, Jón Baldvin Hannibalsson: nei, Jón Kristjánsson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: nei, Kristín Halldórsdóttir: nei, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: nei, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: greiðir ekki atkvæði, Rannveig Guðmundsdóttir: nei, Sighvatur Björgvinsson: nei, Sigríður Jóhannesdóttir: nei, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: greiðir ekki atkvæði, Steingrímur J. Sigfússon: nei, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: nei, Svavar Gestsson: nei, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: nei, Össur Skarphéðinsson: nei

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Nei:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Greiðir ekki atkvæði:

Ragnar Arnalds, Stefán Guðmundsson

Fjarvist:

Ingibjörg Pálmadóttir, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Árni Johnsen, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Margrét Frímannsdóttir, Þorsteinn Pálsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 27 11 2 1 4
Konur 7 9 0 1 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 1 6 1 0 1
Alþýðu­flokkur 0 7 0 0 0
Framsóknar­flokkur 12 0 1 1 1
Samtök um kvennalista 0 3 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 1 3
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 4 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 10 9 0 0 0
Reykjanes 7 5 0 0 0
Vesturland 3 1 0 1 0
Vestfirðir 4 1 0 0 0
Norðurland vestra 3 0 2 0 0
Norðurland eystra 2 2 0 1 1
Austurland 3 1 0 0 1
Suðurland 2 1 0 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.