Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 131. fundur. Atkvæðagreiðsla 14276
94. mál. framhaldsskólar
(heildarlög)
Þskj. 96. 37. gr., svo breytt,
06.05.1996 15:31
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 33, nei 8, greiddu ekki atkv. 14
fjarvist 2, fjarver­andi 6

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: nei, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: nei, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarvist, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Baldvin Hannibalsson: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Kristín Ástgeirsdóttir: nei, Kristín Halldórsdóttir: nei, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sighvatur Björgvinsson: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: greiðir ekki atkvæði, Steingrímur J. Sigfússon: nei, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svavar Gestsson: nei, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: nei, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Nei:

Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Ragnar Arnalds, Steingrímur J. Sigfússon, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Stefán Guðmundsson, Svanfríður Jónasdóttir, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Ingibjörg Pálmadóttir, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Árni Johnsen, Egill Jónsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Margrét Frímannsdóttir, Þorsteinn Pálsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 25 5 9 1 5
Konur 8 3 5 1 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 1 5 2 0 1
Alþýðu­flokkur 0 0 7 0 0
Framsóknar­flokkur 12 0 1 1 1
Samtök um kvennalista 0 3 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 1 4
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 0 4 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 10 4 5 0 0
Reykjanes 8 1 3 0 0
Vesturland 3 0 1 1 0
Vestfirðir 3 0 2 0 0
Norðurland vestra 3 1 1 0 0
Norðurland eystra 2 1 1 1 1
Austurland 2 1 0 0 2
Suðurland 2 0 1 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.