Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 138. fundur. Atkvæðagreiðsla 14293
372. mál. réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
(heildarlög)
Þskj. 912.
15.05.1996 14:03
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á

Atkvæði féllu þannig:  Já 19, nei 33, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 7, fjarver­andi 4

Nafnalisti

Egill Jónsson: nei, Einar K. Guðfinnsson: nei, Einar Oddur Kristjánsson: nei, Finnur Ingólfsson: nei, Friðrik Sophusson: nei, Geir H. Haarde: nei, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: nei, Guðmundur Bjarnason: nei, Guðmundur Hallvarðsson: fjarvist, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: nei, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: nei, Hjálmar Árnason: nei, Hjálmar Jónsson: nei, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: nei, Ísólfur Gylfi Pálmason: nei, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: fjarvist, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarverandi, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: nei, Lára Margrét Ragnarsdóttir: nei, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: nei, Margrét Frímannsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: nei, Páll Pétursson: nei, Pétur H. Blöndal: nei, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður A. Þórðardóttir: nei, Siv Friðleifsdóttir: nei, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: nei, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: fjarvist, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: nei, Valgerður Sverrisdóttir: nei, Vilhjálmur Egilsson: nei, Þorsteinn Pálsson: nei, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: nei, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: fjarvist, Árni Johnsen: nei, Árni M. Mathiesen: nei, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: nei, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Katrín Fjeldsted: nei, Ólafur G. Einarsson: nei

Já:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Nei:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Katrín Fjeldsted, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson

Fjarvist:

Árni R. Árnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Halldór Ásgrímsson, Jón Kristjánsson, Sólveig Pétursdóttir, Svanfríður Jónasdóttir

Fjarverandi:

Guðni Ágústsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sturla Böðvarsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 12 26 0 5 2
Konur 7 7 0 2 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 9 0 0 0 0
Alþýðu­flokkur 5 0 0 1 1
Framsóknar­flokkur 0 12 0 2 1
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 0 21 0 3 1
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 3 0 0 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 8 8 0 2 1
Reykjanes 3 6 0 2 1
Vesturland 1 3 0 0 1
Vestfirðir 2 3 0 0 0
Norðurland vestra 1 4 0 0 0
Norðurland eystra 1 4 0 1 0
Austurland 1 2 0 2 0
Suðurland 2 3 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.