Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 138. fundur. Atkvæðagreiðsla 14299
372. mál. réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
(heildarlög)
Þskj. 887. 2
15.05.1996 14:23
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 34, nei 0, greiddu ekki atkv. 18
fjarvist 8, fjarver­andi 3

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Árni R. Árnason: fjarvist, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarvist, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: fjarvist, Guðný Guðbjörnsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: greiðir ekki atkvæði, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Baldvin Hannibalsson: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: fjarvist, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarverandi, Kristín Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: greiðir ekki atkvæði, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: fjarvist, Svavar Gestsson: greiðir ekki atkvæði, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson

Greiðir ekki atkvæði:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni R. Árnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Jón Kristjánsson, Sólveig Pétursdóttir, Svanfríður Jónasdóttir

Fjarverandi:

Kristín Ástgeirsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sturla Böðvarsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 27 0 11 6 1
Konur 7 0 7 2 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 1 0 8 0 0
Alþýðu­flokkur 0 0 5 1 1
Framsóknar­flokkur 12 0 0 3 0
Samtök um kvennalista 0 0 2 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 3 1
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 0 3 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 8 0 8 2 1
Reykjanes 6 0 3 2 1
Vesturland 3 0 1 0 1
Vestfirðir 4 0 1 0 0
Norðurland vestra 4 0 1 0 0
Norðurland eystra 4 0 1 1 0
Austurland 2 0 1 2 0
Suðurland 3 0 2 1 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.