Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 138. fundur. Atkvæðagreiðsla 14303
372. mál. réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
(heildarlög)
Þskj. 887. 3b
15.05.1996 14:26
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 32, nei 17, greiddu ekki atkv. 3
fjarvist 8, fjarver­andi 3

Nafnalisti

Kristinn H. Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarverandi, Kristín Halldórsdóttir: nei, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: nei, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: nei, Sigríður Jóhannesdóttir: nei, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: nei, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: nei, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: fjarvist, Svavar Gestsson: nei, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: nei, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: nei, Árni R. Árnason: fjarvist, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: nei, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: nei, Katrín Fjeldsted: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: nei, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarvist, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: fjarvist, Guðný Guðbjörnsdóttir: nei, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: nei, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: nei, Jón Baldvin Hannibalsson: nei, Jón Kristjánsson: fjarvist, Ólafur G. Einarsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Katrín Fjeldsted, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson

Nei:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Ísólfur Gylfi Pálmason, Kristinn H. Gunnarsson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni R. Árnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Jón Kristjánsson, Sólveig Pétursdóttir, Svanfríður Jónasdóttir

Fjarverandi:

Kristín Ástgeirsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sturla Böðvarsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 25 10 3 6 1
Konur 7 7 0 2 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 8 1 0 0
Alþýðu­flokkur 0 4 1 1 1
Framsóknar­flokkur 11 0 1 3 0
Samtök um kvennalista 0 2 0 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 3 1
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 3 0 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 8 7 1 2 1
Reykjanes 6 3 0 2 1
Vesturland 3 1 0 0 1
Vestfirðir 3 1 1 0 0
Norðurland vestra 4 1 0 0 0
Norðurland eystra 4 1 0 1 0
Austurland 2 1 0 2 0
Suðurland 2 2 1 1 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.