Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 151. fundur. Atkvæðagreiðsla 14626
372. mál. réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
(heildarlög)
Þskj. 1057. 2.-3.
29.05.1996 16:24
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 31, nei 0, greiddu ekki atkv. 21
fjarvist 6, fjarver­andi 5

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Arnþrúður Karlsdóttir: já, Ágúst Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Árni R. Árnason: fjarvist, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta B. Þorsteinsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: fjarvist, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: greiðir ekki atkvæði, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Kristín Ástgeirsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristín Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: greiðir ekki atkvæði, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sighvatur Björgvinsson: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svavar Gestsson: greiðir ekki atkvæði, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarvist, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Arnþrúður Karlsdóttir, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson

Greiðir ekki atkvæði:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni R. Árnason, Geir H. Haarde, Guðmundur Árni Stefánsson, Siv Friðleifsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson

Fjarverandi:

Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Katrín Fjeldsted

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 27 0 11 4 2
Konur 4 0 10 2 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 0 9 0 0
Alþýðu­flokkur 0 0 6 1 0
Framsóknar­flokkur 10 0 0 2 3
Samtök um kvennalista 0 0 2 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 3 1
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 0 4 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 8 0 8 1 2
Reykjanes 5 0 4 3 0
Vesturland 3 0 1 0 1
Vestfirðir 3 0 2 0 0
Norðurland vestra 4 0 1 0 0
Norðurland eystra 3 0 2 1 0
Austurland 3 0 1 0 1
Suðurland 2 0 2 1 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.