Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 151. fundur. Atkvæðagreiðsla 14631
372. mál. réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
(heildarlög)
Þskj. 1057. 13
29.05.1996 16:31
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 48, nei 0, greiddu ekki atkv. 4
fjarvist 6, fjarver­andi 5

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Arnþrúður Karlsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: fjarvist, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta B. Þorsteinsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: fjarvist, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: já, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarvist, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Arnþrúður Karlsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Greiðir ekki atkvæði:

Ásta B. Þorsteinsdóttir, Gísli S. Einarsson, Lúðvík Bergvinsson, Rannveig Guðmundsdóttir

Fjarvist:

Árni R. Árnason, Geir H. Haarde, Guðmundur Árni Stefánsson, Siv Friðleifsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson

Fjarverandi:

Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Katrín Fjeldsted

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 36 0 2 4 2
Konur 12 0 2 2 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 9 0 0 0 0
Alþýðu­flokkur 2 0 4 1 0
Framsóknar­flokkur 10 0 0 2 3
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 21 0 0 3 1
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 4 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 15 0 1 1 2
Reykjanes 8 0 1 3 0
Vesturland 3 0 1 0 1
Vestfirðir 5 0 0 0 0
Norðurland vestra 5 0 0 0 0
Norðurland eystra 5 0 0 1 0
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 3 0 1 1 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.