Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 151. fundur. Atkvæðagreiðsla 14646
94. mál. framhaldsskólar
(heildarlög)
Þskj. 1076. 2
29.05.1996 16:57
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 11, nei 30, greiddu ekki atkv. 5
fjarvist 6, fjarver­andi 11

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: nei, Arnþrúður Karlsdóttir: nei, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: fjarvist, Árni Johnsen: nei, Árni M. Mathiesen: nei, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta B. Þorsteinsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: nei, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: nei, Egill Jónsson: nei, Einar K. Guðfinnsson: nei, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: nei, Geir H. Haarde: fjarvist, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: nei, Guðmundur Bjarnason: nei, Guðmundur Hallvarðsson: nei, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: nei, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: nei, Hjálmar Árnason: nei, Hjálmar Jónsson: nei, Hjörleifur Guttormsson: fjarverandi, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: nei, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: nei, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: nei, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: nei, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: nei, Ólafur Örn Haraldsson: nei, Páll Pétursson: nei, Pétur H. Blöndal: nei, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sighvatur Björgvinsson: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: nei, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: nei, Stefán Guðmundsson: nei, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: nei, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: nei, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: nei, Þorsteinn Pálsson: fjarvist, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Bryndís Hlöðversdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Ragnar Arnalds, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson

Nei:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Arnþrúður Karlsdóttir, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Friðrik Sophusson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson

Greiðir ekki atkvæði:

Ásta B. Þorsteinsdóttir, Gísli S. Einarsson, Lúðvík Bergvinsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson

Fjarvist:

Árni R. Árnason, Geir H. Haarde, Guðmundur Árni Stefánsson, Siv Friðleifsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Katrín Fjeldsted, Margrét Frímannsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 5 26 3 4 6
Konur 6 4 2 2 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 7 0 0 0 2
Alþýðu­flokkur 0 0 5 1 1
Framsóknar­flokkur 0 10 0 2 3
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 0 20 0 3 2
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 2 0 0 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 5 8 1 1 4
Reykjanes 2 5 1 3 1
Vesturland 0 3 1 0 1
Vestfirðir 1 2 1 0 1
Norðurland vestra 1 4 0 0 0
Norðurland eystra 2 3 0 1 0
Austurland 0 3 0 0 2
Suðurland 0 2 1 1 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.