Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 151. fundur. Atkvæðagreiðsla 14656
94. mál. framhaldsskólar
(heildarlög)
Þskj. 918.
29.05.1996 17:06
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 36, nei 0, greiddu ekki atkv. 12
fjarvist 6, fjarver­andi 9

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Arnþrúður Karlsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: fjarvist, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta B. Þorsteinsdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: fjarvist, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: fjarverandi, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Kristín Ástgeirsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristín Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: greiðir ekki atkvæði, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svavar Gestsson: greiðir ekki atkvæði, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarvist, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Arnþrúður Karlsdóttir, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Friðrik Sophusson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Vilhjálmur Egilsson

Greiðir ekki atkvæði:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Ragnar Arnalds, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Árni R. Árnason, Geir H. Haarde, Guðmundur Árni Stefánsson, Siv Friðleifsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Hjörleifur Guttormsson, Katrín Fjeldsted, Margrét Frímannsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 29 0 5 4 6
Konur 7 0 7 2 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 0 7 0 2
Alþýðu­flokkur 5 0 0 1 1
Framsóknar­flokkur 11 0 0 2 2
Samtök um kvennalista 0 0 2 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 3 2
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 0 3 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 9 0 6 1 3
Reykjanes 6 0 2 3 1
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 3 0 1 0 1
Norðurland vestra 4 0 1 0 0
Norðurland eystra 3 0 2 1 0
Austurland 3 0 0 0 2
Suðurland 3 0 0 1 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.