Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 159. fundur. Atkvæðagreiðsla 14923
320. mál. staðfest samvist
Þskj. 564. með áorðn. breyt. á þskj. 1070
04.06.1996 00:18
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 44, nei 1, greiddu ekki atkv. 1
fjarvist 6, fjarver­andi 11

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Arnþrúður Karlsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: nei, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta B. Þorsteinsdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Arnþrúður Karlsdóttir, Árni R. Árnason, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson

Nei:

Árni Johnsen

Greiðir ekki atkvæði:

Einar Oddur Kristjánsson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Páll Pétursson, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Davíð Oddsson, Friðrik Sophusson, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Kristinn H. Gunnarsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 28 1 1 5 9
Konur 16 0 0 1 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 7 0 0 1 1
Alþýðu­flokkur 3 0 0 1 3
Framsóknar­flokkur 9 0 0 3 3
Samtök um kvennalista 3 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 19 1 1 1 3
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 3 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 15 0 0 1 3
Reykjanes 8 0 0 2 2
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 1 0 1 1 2
Norðurland vestra 3 0 0 1 1
Norðurland eystra 5 0 0 1 0
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 3 1 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.