Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 160. fundur. Atkvæðagreiðsla 14945
437. mál. stjórn fiskveiða
(veiðar krókabáta)
Þskj. 769. svo breytt
04.06.1996 16:07
Samþykkt
Ákvæði til brb.

Atkvæði féllu þannig:  Já 41, nei 0, greiddu ekki atkv. 7
fjarvist 6, fjarver­andi 9

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarvist, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta B. Þorsteinsdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristín Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðný Guðbjörnsdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Svanfríður Jónasdóttir

Fjarvist:

Ágúst Einarsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Páll Pétursson, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Davíð Oddsson, Friðrik Sophusson, Gísli S. Einarsson, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Katrín Fjeldsted, Sighvatur Björgvinsson, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 31 0 1 5 8
Konur 10 0 6 1 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 8 0 0 1 0
Alþýðu­flokkur 3 0 1 1 2
Framsóknar­flokkur 10 0 0 3 2
Samtök um kvennalista 0 0 3 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 0 5
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 0 3 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 0 4 1 3
Reykjanes 8 0 1 2 1
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 3 0 0 1 1
Norðurland vestra 3 0 0 1 1
Norðurland eystra 4 0 1 1 0
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 4 0 1 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.