Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 160. fundur. Atkvæðagreiðsla 14946
437. mál. stjórn fiskveiða
(veiðar krókabáta)
Þskj. 1093. 5
04.06.1996 16:08
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 31, nei 12, greiddu ekki atkv. 4
fjarvist 6, fjarver­andi 10

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarvist, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: nei, Ásta B. Þorsteinsdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: nei, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: greiðir ekki atkvæði, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: nei, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: nei, Jón Kristjánsson: já, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: nei, Kristín Ástgeirsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristín Halldórsdóttir: nei, Kristján Pálsson: greiðir ekki atkvæði, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: nei, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: nei, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: nei, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: nei, Svavar Gestsson: nei, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: nei, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson

Nei:

Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Halldórsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Ragnar Arnalds, Sigríður Jóhannesdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Guðjón Guðmundsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson

Fjarvist:

Ágúst Einarsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Páll Pétursson, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Davíð Oddsson, Friðrik Sophusson, Gísli S. Einarsson, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Katrín Fjeldsted, Ólafur Örn Haraldsson, Sighvatur Björgvinsson, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 5 2 5 9
Konur 7 7 2 1 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 8 0 1 0
Alþýðu­flokkur 4 0 0 1 2
Framsóknar­flokkur 9 0 0 3 3
Samtök um kvennalista 0 1 2 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 18 0 2 0 5
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 3 0 1 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 7 5 2 1 4
Reykjanes 6 2 1 2 1
Vesturland 3 0 1 0 1
Vestfirðir 2 1 0 1 1
Norðurland vestra 2 1 0 1 1
Norðurland eystra 4 1 0 1 0
Austurland 3 1 0 0 1
Suðurland 4 1 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.