Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 161. fundur. Atkvæðagreiðsla 14968
437. mál. stjórn fiskveiða
(veiðar krókabáta)
Þskj. 1197.
05.06.1996 13:18
Fellt
Einfaldan meirihluta þurfti til.
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 16, nei 26, greiddu ekki atkv. 4
fjarvist 6, fjarver­andi 11

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: nei, Ágúst Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Árni R. Árnason: nei, Árni Johnsen: nei, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta B. Þorsteinsdóttir: já, Björn Bjarnason: nei, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: nei, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: nei, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: nei, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: nei, Guðmundur Bjarnason: nei, Guðmundur Hallvarðsson: nei, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: nei, Halldór Blöndal: nei, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: nei, Ísólfur Gylfi Pálmason: nei, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: nei, Katrín Fjeldsted: nei, Kristinn H. Gunnarsson: nei, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: nei, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: nei, Ólafur Örn Haraldsson: nei, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: nei, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: nei, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: nei, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: nei, Valgerður Sverrisdóttir: nei, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: nei, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Ásta B. Þorsteinsdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson

Nei:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson

Greiðir ekki atkvæði:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Svanfríður Jónasdóttir

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Páll Pétursson, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Davíð Oddsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Guðni Ágústsson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 9 20 1 5 10
Konur 7 6 3 1 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 6 1 0 1 1
Alþýðu­flokkur 6 0 0 1 0
Framsóknar­flokkur 0 9 0 3 3
Samtök um kvennalista 3 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 1 16 0 1 7
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 0 4 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 6 8 2 1 2
Reykjanes 4 3 1 2 2
Vesturland 1 3 0 0 1
Vestfirðir 1 1 0 1 2
Norðurland vestra 1 0 0 1 3
Norðurland eystra 0 4 1 1 0
Austurland 1 4 0 0 0
Suðurland 2 3 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.