Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 161. fundur. Atkvæðagreiðsla 14969
437. mál. stjórn fiskveiða
(veiðar krókabáta)
Þskj. 1190.
05.06.1996 13:19
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 27, nei 1, greiddu ekki atkv. 18
fjarvist 6, fjarver­andi 11

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta B. Þorsteinsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Hjörleifur Guttormsson: greiðir ekki atkvæði, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: greiðir ekki atkvæði, Kristín Ástgeirsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristín Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: nei, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: greiðir ekki atkvæði, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sighvatur Björgvinsson: greiðir ekki atkvæði, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: greiðir ekki atkvæði, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Egill Jónsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson

Nei:

Lúðvík Bergvinsson

Greiðir ekki atkvæði:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Svanfríður Jónasdóttir, Tómas Ingi Olrich, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Páll Pétursson, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Davíð Oddsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Guðni Ágústsson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 20 1 9 5 10
Konur 7 0 9 1 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 2 0 5 1 1
Alþýðu­flokkur 0 1 5 1 0
Framsóknar­flokkur 9 0 0 3 3
Samtök um kvennalista 0 0 3 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 1 1 7
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 0 4 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 10 0 6 1 2
Reykjanes 4 0 4 2 2
Vesturland 3 0 1 0 1
Vestfirðir 0 0 2 1 2
Norðurland vestra 0 0 1 1 3
Norðurland eystra 3 0 2 1 0
Austurland 4 0 1 0 0
Suðurland 3 1 1 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.