Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 13. fundur. Atkvæðagreiðsla 15114
75. mál. brunatryggingar
(umsýslugjald)
Þskj. 75.
30.10.1996 13:38
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 41, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 5, fjarver­andi 17

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: fjarvist, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: fjarvist, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristinn Pétursson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Ólafur G. Einarsson: fjarverandi, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Petrína Baldursdóttir: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Hlöðvesson: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Hlöðvesson, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Árni R. Árnason, Jón Baldvin Hannibalsson, Margrét Frímannsdóttir, Petrína Baldursdóttir, Sólveig Pétursdóttir

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Kristinn Pétursson, Ólafur G. Einarsson, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Vilhjálmur Egilsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 30 0 0 2 14
Konur 11 0 0 3 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 7 0 0 1 1
Framsóknar­flokkur 11 0 0 0 4
Samtök um kvennalista 3 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 15 0 0 2 8
Þing­flokkur jafnaðarmanna 5 0 0 2 4

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 13 0 0 2 4
Reykjanes 5 0 0 2 5
Vesturland 3 0 0 0 2
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 3 0 0 0 2
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 4 0 0 0 1
Suðurland 4 0 0 1 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.