Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 23. fundur. Atkvæðagreiðsla 15163
135. mál. listamannalaun
(markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.)
Þskj. 149.
13.11.1996 14:46
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 35, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 10, fjarver­andi 18

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarvist, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: fjarvist, Guðmundur Bjarnason: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: fjarvist, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafía Ingólfsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Ólafur Þ. Þórðarson: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigfús Leví Jónsson: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: fjarvist, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Viktor B. Kjartansson: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Blöndal, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Jón Kristjánsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafía Ingólfsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Ólafur Þ. Þórðarson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigfús Leví Jónsson, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Viktor B. Kjartansson, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson

Fjarvist:

Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Jónas Hallgrímsson, Páll Pétursson, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir

Fjarverandi:

Árni Johnsen, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Finnur Ingólfsson, Friðrik Sophusson, Guðni Ágústsson, Hjálmar Árnason, Ingibjörg Pálmadóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Halldórsdóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Stefán Guðmundsson, Svanfríður Jónasdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 26 0 0 7 12
Konur 9 0 0 3 6

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 6 0 0 0 3
Framsóknar­flokkur 5 0 0 5 5
Samtök um kvennalista 1 0 0 0 2
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 4 5
Þing­flokkur jafnaðarmanna 7 0 0 1 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 11 0 0 1 7
Reykjanes 7 0 0 3 2
Vesturland 2 0 0 2 1
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 3 0 0 1 1
Norðurland eystra 3 0 0 2 1
Austurland 3 0 0 1 1
Suðurland 2 0 0 0 4

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.