Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 36. fundur. Atkvæðagreiðsla 15309
189. mál. sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
Þskj. 210.
05.12.1996 14:45
Samþykkt
Frv. vísað

Atkvæði féllu þannig:  Já 41, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 10, fjarver­andi 12

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarvist, Ásta B. Þorsteinsdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Friðrik Sophusson: fjarvist, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Lárusson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarvist, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Hjörleifur Guttormsson: fjarvist, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarvist, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vigdís Hauksdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: fjarvist, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Lárusson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Halldór Blöndal, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Vigdís Hauksdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Friðrik Sophusson, Hjálmar Árnason, Hjörleifur Guttormsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Siv Friðleifsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Ögmundur Jónasson

Fjarverandi:

Árni Johnsen, Egill Jónsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Jónsson, Kristín Halldórsdóttir, Ragnar Arnalds, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 30 0 0 6 9
Konur 11 0 0 4 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 5 0 0 2 2
Framsóknar­flokkur 9 0 0 3 3
Samtök um kvennalista 1 0 0 0 2
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 0 3 3
Þing­flokkur jafnaðarmanna 7 0 0 2 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 13 0 0 4 2
Reykjanes 8 0 0 3 1
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 3 0 0 1 1
Norðurland vestra 2 0 0 0 3
Norðurland eystra 3 0 0 1 2
Austurland 2 0 0 1 2
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.