Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 40. fundur. Atkvæðagreiðsla 15377
143. mál. staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur
(hlutdeildarskírteini, afföll)
Þskj. 264. , svo breytt,
11.12.1996 15:57
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 31, nei 0, greiddu ekki atkv. 19
fjarvist 4, fjarver­andi 9

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta B. Þorsteinsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: greiðir ekki atkvæði, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: greiðir ekki atkvæði, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Lárusson: greiðir ekki atkvæði, Guðmundur Árni Stefánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Gunnlaugur M. Sigmundsson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: greiðir ekki atkvæði, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarvist, Kristín Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: fjarvist, Magnús Stefánsson: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: greiðir ekki atkvæði, Rannveig Guðmundsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: greiðir ekki atkvæði, Svavar Gestsson: greiðir ekki atkvæði, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vigdís Hauksdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarvist, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Kristján Pálsson, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vigdís Hauksdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Greiðir ekki atkvæði:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Lárusson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristín Halldórsdóttir, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Halldór Ásgrímsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Þorsteinn Pálsson

Fjarverandi:

Árni R. Árnason, Davíð Oddsson, Guðmundur Bjarnason, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Kristinn H. Gunnarsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Stefán Guðmundsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 0 10 3 8
Konur 7 0 9 1 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 0 0 8 0 1
Framsóknar­flokkur 11 0 0 1 3
Samtök um kvennalista 0 0 2 1 0
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 1 4
Þing­flokkur jafnaðarmanna 0 0 9 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 8 0 8 1 2
Reykjanes 6 0 5 0 1
Vesturland 4 0 1 0 0
Vestfirðir 2 0 0 0 3
Norðurland vestra 3 0 1 0 1
Norðurland eystra 2 0 2 0 2
Austurland 3 0 1 1 0
Suðurland 3 0 1 2 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.